Auto

Alle motorvoertuigen in België die deelnemen aan het verkeer moeten minstens verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid