Spaar nu alvast

voor de toekomst

Spaar nu alvast voor de toekomst van uw kind, kleinkind of petekind. Zorg voor een (financieel) steuntje in de rug wanneer hij of zij de eerste stappen zet naar een zelfstandig leven. Het kinderspaarplan is een vastetermijnverzekering die vaak gesloten wordt bij de geboorte van het kind en afloopt op de 18e of de 25e verjaardag van het kind voor wie het bedoeld is.

 

Bij de start wordt een aanzienlijk bedrag gestort. Daarna wordt het maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks aangevuld met een (minimum)premie van bijvoorbeeld 30 Euro. Natuurlijk kunt u altijd meer sparen en ook tussentijdse stortingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld bij verjaardagen of communies.

 

Het bedrag wordt aan de begunstigde uitbetaald op einddatum van het contract. Een kinderspaarplan levert per storting een gegarandeerd rendement op en is onderhevig aan 1.1% taks.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een polisvoorstel.

Persoonlijk advies

Samen de beste zekerheid voor de toekomst van uw kind, kleinkind of petekind.
Maak vrijblijvend een afspraak met Marie of Wim. We helpen u graag verder.